Terms & Conditions

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”villkoren”) gäller när du som konsument (”kunden”) gör en beställning via www.fatscooters.se och därtill hörande sidor. Avtal ingås mellan dig och leverantören (leverantören). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om framgår på webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för kund som är konsument och som gör beställningar via webbplatsen, telefon eller e-post.

1.2 För att kunna beställa på webbplatsen måste kunden ha fyllt 15 år. Leverantören accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. leverantören förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Leverantören reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. leverantören har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som kunden har beställt så kommer leverantören naturligtvis att meddela kunden om detta och invänta kundens godkännande av det korrigerade priset innan leverantören fortsätter med beställningen. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. leverantören ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av MW AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från & MW AB.

1.6 Vid användning av din elcykel på felaktigt täcks inte detta in av garantin. Vid för tung belastning mitt på ramen kan denna brytas i både svetsfogar och i själva stommen.

2. Avtal och Beställning
2.1 Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt leverantörens integritetspolicy, se nedan.

2.2 Ett avtal om köp ingås när leverantören bekräftat kundens beställning. Leverantören uppmanar kunden att spara denna dokumentation för eventuella kontakter med leverantörens kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av leverantören. Om beställningen återkallas så kommer leverantören att återbetala alla eventuella betalningar som kunden har gjort avseende beställningen.

3. Priser, avgifter och betalning
3.1 Vid beställning via webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och eventuella fraktavgifter, som anges separat i den mån de förekommer.

4. Kampanjer och erbjudanden
4.1 Leverantören kan från tid till annan erbjuda kampanjer på webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av leverantören i samband med kampanjen. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5. Leverans och transport
5.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 45 arbetsdagar räknat från det att leverantören skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

5.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar leverantören dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 90 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

5.3 Om paket ska lösas ut ska kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om kunden inte hämtar ut paketet har leverantören rätt att debitera kunden en avgift på 195 SEK.

Vid hemleverans ska alltid kundens legitimation kunna uppvisas. Om kunden ej kan närvara vid leverans behöver personen som mottar leveransen kunna visa kundens legitimation. Om kunden uteblir vid överenskommen tid för leverans har leverantören rätt att debitera kunden en avgift på 1495 SEK.

6. Ångerrätt
6.1 Vid köp av varor på webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagsstiftning. Detta innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela leverantören detta inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar, eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel genom beställning i webshopen;

(b) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal genom att ha använt produkten;

6.3 I samband med en beställning av varan för vilken ångerrätt inte gäller får kunden tydlig information om detta. Om en varan har förseglats får kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

6.4 Om kunden vill ångra köpet ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till leverantören på det sätt som anges. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av kunden kan kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på http://www.konsumentverket.se/.

6.5 Vid utövande av ångerrätten gäller följande villkor. Efter 14 dagars ångerrätt måste kunden betala 30% av varans komsumentpris i deposition om varan är beställd i webshopen pga av säljarens tillverkningskostnader. Detta gäller produkter som benämns Generation two. Kunden ersätter bokad utleverans om krav på ånger inträder innan varan levererats. Sker ångerrätt efter varan levererats ersätter kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att leverantören har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till leverantören enligt de metoder och anvisningar som anges. Vid detta alternativ kommer kunden debiteras 2995 SEK exkl. moms för retur av pallordrar.

6.6 Ibland kan leverantören erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på webbplatsen.

6.7 När kunden ångrar sitt köp betalar leverantören tillbaka det belopp som kunden betalat för varan, inklusive eventuella leveranskostnader för leverans till kunden. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som leverantören erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har leverantören rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. 

6.8 Leverantören betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum leverantören tog emot kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Leverantören får dock vänta med återbetalningen tills leverantören tagit emot varan eller kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

6.9 Förseningar innebär inte automatiskt att kunden har rätt att häva köpet om inte särskilda skäl förekommer. 

7. Särskilda villkor och användning
7.1 Vid användning av din leverantören på felaktigt sätt täcks inte detta in av garantin.

7.2 Din leverantören skall hanteras varsamt och utövning av trick och dylikt får ej förekomma om detta skall täckas av garantin.

7.3 Om vi vid reklamation undersöker din leverantören och tydligt kan se på både ut- och insidan att denna inte behandlats med aktsamhet, täcks heller inte detta av garantin.

7.4 Om du inte skall använda din leverantören under en längre tid, glöm inte att underhållsladda batteriet minst en gång i månaden för att det ska hålla laddning under hela sin livslängd. Detta gäller alla Li-ion batterier.

8. Garanti och reklamation
8.1 Kunden ska alltid kontakta leverantören innan reklamation och retur sker. Leverantören säljer endast batteri och motorer via webbplatsen med 1 års garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på webbplatsen eller i dessa villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta leverantören så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

8.3 Leverantören står för returfrakten för godkända reklamationer. Om skadan ej täcks av garantin skall kunden själv stå för kostnaden. Detta kommer att debiteras kunden innan återsändande av produkt, 1500kr.

8.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer leverantören att kompensera kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Leverantören strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att leverantören mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Leverantören förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer leverantörens riktlinjer från allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska lände . Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8.5 Alla reklamationer skall filmas och e-mailas till info@svenskscooter.se

9. Leverantören kan länka till andra webbplatser som ligger utanför leverantörens kontroll, och webbplatser utanför leverantörens kontroll kan länka till webbplatsen. Även om leverantören försöker säkerställa att leverantören enbart länkar till webbplatser som delar leverantören personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är leverantören inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden tillhandahåller på andra webbplatser.

10. Force Majeure
Leverantören ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som leverantören inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Om någon sådan situation skulle uppstå informerar leverantören kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och leverantören rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ändringar av villkoren
Leverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att leverantören har informerat kunden om ändringarna. Leverantören rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist
14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med leverantörens kundtjänst. Vid eventuell tvist följer leverantörens beslut från allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

14.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Company information